Page 2 - Kalendarze Pier Luigi 2021
P. 2

KALENDARZE I NOTESY / CALENDARS AND NOTEBOOKS 2021


                 Produkty z papieru z kamienia marki STONEBOOK podlegają ochronie
                                     ®
                 przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.
                 Products made of stone paper under the STONEBOOK brand are protected
                                      ®
                 by Patent Office of the Republic of Poland.                 Produkty z papieru offsetowego białego, kremowego oraz papierów ekologicznych,
                 recyklingowych i FSC.
                 Products made of offset white paper, cream paper, ecological paper, recycled or FSC paper.
   1   2   3   4   5   6   7